телефони за контакт (гр. София) - 0889437011; 0878777807; 0888404765; email: kanals@abv.bg
офис гр. Велико Търново - 0888 24 24 24

Почистване на септични ями

септична ямаВиК услугиотводняване

При най-разпространените конструкции на септични ями съществува реална опасност от препълване и преливане. Това става, когато дебитът на отпадните води превиши попивателната способност на септичната яма. Най-често септичните ями се препълват при почви с по-ниска водопропускливост. Затова, при наличие на такива застрашаващи септичните ями фактори, до фекалния резервоар се изгражда утайник, а пречистените води се отвеждат в попивно поле. Функцията на конструкцията е да осигури успешното попиване на отпадните води в почвата.

За всякакви дейности около отводняване, изпомпване и почистване на септични ями, както и съвети за тяхната правилна употреба и ежедневно обслужване, можете да разчитате на помощта на нашите квалифицирани екипи. ВиК специалистите от „Евроканал” ЕООД ще ви предложат варианти за справяне с неприятните проблеми около препълнените ви септични ями. Модерното ни оборудване бързо и качествено ще отводни вашите септични ями като изпомпа излишното количество фекални води.

почистване на септични ями отводняване и изпомване отводняване и изпомване

отводняване и изпомване отводняване и изпомване

отводняване и изпомване отводняване и изпомване

септични ями отводняване и изпомване почистване и отпушване

отпушване отводняване и изпомване почистване на септични ями софия