телефони за контакт (гр. София) - 0889437011; 0878777807; 0888404765; email: kanals@abv.bg
офис гр. Велико Търново - 0888 24 24 24

Почистване на септични ями

септична ямаВиК услугиотводняване

Почистване на септични ями – регулярна нужда от това имат хиляди домакинства в страната. При най-разпространените конструкции на септични ями съществува реална опасност от препълване и преливане. Това става, когато дебитът на отпадните води превиши попивателната способност на септичната яма. Най-често септичните ями се препълват при почви с по-ниска водопропускливост. Затова, при наличие на такива застрашаващи септичните ями фактори, до фекалния резервоар се изгражда утайник, а пречистените води се отвеждат в попивно поле. Функцията на конструкцията е да осигури успешното попиване на отпадните води в почвата.

Отводняване и изпомпване на септични ями

За всякакви дейности около отводняване, изпомпване и почистване на септични ями, както и съвети за тяхната правилна употреба и ежедневно обслужване, можете да разчитате на помощта на нашите квалифицирани екипи. ВиК специалистите ни ще направят оглед на място по Ваша заявка и ще Ви предложат варианти за справяне с неприятните проблеми около препълнените Ви септични ями. Съвременното ни оборудване бързо и качествено ще отводни Вашите септични ями като изпомпа излишното количество фекални води със специален автомобил и помпа.

Отводняване на шахти и ниски терени

Фирмата ни разполага с автомобили с мощни помпи за отводняване на дъждовна и канализационна вода. Ние ще се справим изпомпване на вода от мазета, сутерени, гаражи, подлези и други ниски терени.

За съжаление метеорологичните аномалии и порои често предизвикват наводнения и нанасят щети на домове и фирми. Тук можем да помогнем ние – бързо и навременно ще отводним проблемите помощения, за да пордължите Вие с ремонта по график. Имаме капацитет да поемем и по-сериозни обекти за отводняване и изпомпване на отпадни или канализационни води.

Разгледайте галерията ни тук и се убедете във възможностите на квалифицирания ни екип от служители. Харесайте нашата Facebook страница и научете повече за тази дейност. Нашите служители ще отговорят на заявката Ви бързо на телефони: 0888404765; 0878777807; 0889437011.

Не се доверявайте на случайни фирми със съмнителна квалификация. Изберете утвърден партньор като нас!

почистване на септични ями отводняване и изпомване отводняване и изпомване

отводняване и изпомване отводняване и изпомване

отводняване и изпомване отводняване и изпомване

септични ями отводняване и изпомване почистване и отпушване

отпушване отводняване и изпомване почистване на септични ями софия