Телефон за контакт - 0876798701; email: kanals@abv.bg

Стационарен телефон - 02 995 09 09

Последвайте ни в:

Извозване на отпадъци

извозване на отпадъци

Извозване на отпадъци, които не подлежат на депониране в битовите контейнери. Фирмата притежава необходимите лицензи и разрешителни за събиране транспортиране на опасни и неопасни отпадъци със специализирана техника и квалифициран персонал.

Извозваме следните отпадъци:

- утайки, образувани от пречиствателната дейност на замърсени места и участъци;

- водни суспензии съдържащи бои и лакове

- инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества

- смеси от мазнини и масла от маслено водна сепарация

- утайки от биологичното пречистване на промишлени отпадъчни води

Доверете се на опитен и прецизен изпълнител, когато става въпрос за опасен небитов отпадък. Ние ще се погрижим за гладкото му депониране и ютилизиране.