Kanalihit

Телефон - 0876798701

Телефон - 02 995 09 09

email: kanals@abv.bg

Последвайте ни:

ВиК ремонти

ВиК ремонти

Канализацията трябва да работи безотказно, затова профилактиката, както и належащите ремонти за просто задължителни.

ВиК ремонти на канализацията се налагат

Централизираната битова канализационна система на жилищна сграда се състои от:

  • приемници за отпадъчни води (вани, тоалетни, мивки, умивалници и др.), които събират замърсена вода и я изхвърлят в канализационната мрежа;
  • хидравлични порти, предотвратяващи проникването на вредни газове от канализационната мрежа в помещението;
  • вътрешна канализационна мрежа, която отвежда отпадъчните води през изхода в кладенеца на външната дворна мрежа, откъдето средата (битовите отпадъчни води) се дренира чрез гравитация до единен център за събиране и пречистване.

Вътрешната канализационна мрежа се състои от връзки, които са свързани към хидравличните уплътнения на санитарните устройства; щрангове, които са вертикални тръбопроводи, които събират дренаж от връзките и ги транспортират до долната част на сградата; хоризонтални магистрали (шезлонги), които събират отпадни води от щрангове и ги транспортират до изхода; изпускателна част и почистващи устройства.

Важно е да запомните, че вътрешните канализационни мрежи, включващи шезлонги и щрангове са обща собственост на всички жители на жилищната сграда. Следователно работата по техния ремонт изисква отговорно решение на собствениците или упълномощен орган за управление на жилищната сграда по избор на надежден изпълнител, който няма да ви подведе при извършване на тези работи.

Как да предотвратим случваща се неизправност и необходимост от ремонт на канализацията

Канализационната система се нуждае от поддръжка, почистване и периодични ремонти, текущ или основен ремонт.

Текущият ремонт на канализационната система в жилищна сграда е насочен към идентифициране и отстраняване на малки неизправности, а също така предполага проверка на работоспособността на битовата канализационна система за отпадъчни води и липсата на запушвания в нея.

Като част от основния ремонт на канализационната система на жилищна сграда се извършват следните работи:

  • Подмяна на щрангове и канализационни връзки (пълни или частични);
  • Подмяна на санитарни уреди;
  • Подмяна на канализационни шезлонги (пълни или частични);
  • Подмяна на изхода във външната канализационна мрежа.

Свържете се с нас, ако имате нужда от отпушване на канализационната система.