канализационните шахти

Функцията на канализационните шахти е да почистват канализацията от всички попаднали в нея отпадъци и да осигуряват отпушени канали и тръби.

Капаците на канализационните шахти трябва да са достъпни за отваряне, да са на нивото на повърхността, а тези в зелени площи малко над повърхността, при дъжд да бъде предотвратена възможността от попадане на пръст вътре в нея.

Вътрешните стени на ревизионната шахта трябва да бъдат добре подмазани, за да не се случи при запушване на канала през някоя цепнатинина да попадне фекална вода.

В шахтите могат да попаднат различни предмети с различна големина и консистенция, по тази причина те се почистват ръчно, техниката, с която се изпомпват септичните ями не е подходяща за тази цел.

В канализационната мрежа се намират голям брой ревизионни шахти

Когато е налице промяна на наклона или снадки на тръбите, в тези участъци се създават условия за запушване. Такива запушвания също могат да се образуват и в самите ревизионни шахти. Ако се случи това, те не могат да функционират по предназначение и е необходимо веднага да се извика специализирана фирма за отпушване на канали.

Как се използват ревизионните шахти при запушване

Ако в даден участък възникне запушване и е необходимо отпушване на канализация, тогава е необходимо да се направи проверка, чрез намиращите се в този участък ревизионни шахти.

В същото време при по-сериозно запушване на канала, е възможно да се запуши и самата шахта или септична яма. Тогава намесата на професионалисти по отпушване на канали е наложителна. Във всички случаи първото, което трябва да се направи, е да се почистят всички замърсявания, причинили запушването на шахтата.

Важно е ревизионните шахти трябва бъдат преглеждани за запушвания. Освен за оглед на тръбите на канализационната мрежа, ревизионните шахти трябва периодично да се проверяват за запушвания. Това осигурява възможност да се установи запушване, когато то е още в началото си, и така задачата за отпушването на ревизионната шахта ще бъде по-лесна. Аналогичен е процесът при почистването на септични ями.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *