Kanalihit

Телефон - 0876798701

Телефон - 02 995 09 09

email: kanals@abv.bg

Последвайте ни:

Какво е септична яма?

Какво е септична яма

Септичната яма представлява проточна конструкция, която е предназначена за пречистване на битови отпадъчни води.

Когато ги използваме, обикновено говорим за фекални и битови води в обем не повече от 25 кубически метра на ден и тяхното пречистване чрез улавяне на неразтворими съединения и органични вещества и тяхното анаеробно разлагане, тоест без достъп на кислород.

Всички септични ями от биологично третиране натрупват утайки по време на използването им, които трябва задължително да бъдат отстранени.

Характеристики на конструкцията на септичната яма

Всяка септична яма е вид утаител, който се състои от една, две или дори повече камери. Пречиствателните септични ями се създават от различни видове материали, включително тухли, полиетилен, стомана и бетон. Тези единици са разположени под земята.

Има смисъл да се инсталират тези конструкции в случаите, когато просто няма достъп до обичайната канализационна система и затова те са получили разпространението си точно извън града, във вилните зони и селски къщи. При такива конструкции няма проблеми с отпадъчните води – всички отпадъчни води се изпращат в септичната яма, където се пречистват до приемливо ниво и отново влизат в околната среда.

Какво е септична яма и как работи?

Процесът на пречистване на водата всъщност е доста прост.

  • След като фекалните или битови води от къщата постъпват в септична яма, водата се утаява поне един ден, заедно свсички суспендирани частици, които потъват на дъното.
  • В същото време септична яма за дълбоко биологично пречистване е гъсто населена с микроорганизми, сред които има анаеробни микроорганизми. Тези микроорганизми живеят в тази среда и естествено я превръщат в утайка за период от 6 дни до 2 месеца.
  • Избистрената отпадъчна вода се изпраща във филтърния кладенец, откъдето постепенно преминава в почвата,  благодарение на съществуващата дренажната мрежа.

Водата се изтича, но утайката остава, която трябва също така от време на време да се отстранява от септичните ями.

Още за нашата услуга вижте тук