Kanalihit

Телефон - 0876798701

Телефон - 02 995 09 09

email: kanals@abv.bg

Последвайте ни:

Как се чистят септични ями

Как се чистят септични ями

Как се чистят септични ями

Не сте сигурни как да почистите септична яма и колко често трябва да се провежда подобно събитие?

Септичната яма трябва да се почиства поне веднъж годишно. Но почистването на това съоръжение изобщо не означава необходимост да се отстранят напълно всички утайки от там.

Как се чистят септични ями? Необходимо е да се оставят около 20 процента от тях – това също ще запази бактериите, които разлагат органичните вещества и следователно ще позволи на септичната яма да работи успешно в бъдеще. Да, можете напълно да почистите септичната яма и да купите бактерии, за да ги заселите изкуствено, но най-практичният подход все още е задържането на част от утайките на тяхното им място.

И така, процесът на пречистване на водата на практика не е сложен.

Фекалната или битова вода от къщата отива в септичната яма, където водата се утаява поне за един ден. Докато водите се движат през камерите, всички суспендирани частици постепенно потъват на дъното.

В същото време, септичната яма за дълбоко биологично третиране е гъсто населена с микроорганизми, сред които има анаеробни микроорганизми, които живеят в тази утайка и я превръщат в ил за период от 6 дни до 2 месеца.

И така избистрената отпадъчна вода се изпраща във филтърния кладенец, откъдето постепенно отива в почвата, благодарение на дренажната мрежа.

Водата си отива, но тинестата утайка остава. Тя също така от време на време трябва да се изважда от септичните ями.

Самото почистване на септичната яма от тинята може да се случи по следните начини.

  • ако има специални утаечни тръби – утайката може да бъде отстранена с тяхна помощ, тя ще излезе при наличие на някакво налягане.
  • ако няма утаечни тръби, предвидени в проекта, е необходимо утайката да се изпомпва чрез потапяне на смукателните тръби на канализационните машини.

Не е нужно да бъдат прочиствани самите тръби и комуникации  за септичната яма, ако те се използват правилно.

 Ако по една или друга причина се е образувало плътно запушване на септичната яма, канализационното оборудване отново ще помогне.