Обновено на: 26.06.24

Не сте сигурни как да почистите септична яма и колко често трябва да се провежда подобно събитие?

Какво представлява септичната яма?

Септична яма е съоръжение, поставено под земята, което събира битови отпадни води в райони без централна канализация. Съществуват различни видове септични ями, като най-често се използват пластмасови или бетонови, предпочитани най-вече за септични ями за къща. 

Почистване на септични ями: колко често трябва да го правим?

Редовното почистване на септични ями е ключово за дългосрочната им ефективност. Това може да стане чрез фирма за почистване на септични ями и периодично използване на препарат за почистване на септични ями. Фирмите обикновено се занимават с източване на септични ями и последващото им почистване.

Септичната яма трябва да се почиства поне веднъж годишно. Но почистването на това съоръжение изобщо не означава необходимост да се отстранят напълно всички утайки от там.

Как се чистят септични ями? Необходимо е да се оставят около 20 процента от тях – това също ще запази бактериите, които разлагат органичните вещества и следователно ще позволи на септичната яма да работи успешно в бъдеще. Да, можете напълно да почистите септичната яма и да купите бактерии, за да ги заселите изкуствено, но най-практичният подход все още е задържането на част от утайките на тяхното им място.

И така, процесът на пречистване на водата на практика не е сложен.

Фекалната или битова вода от къщата отива в септичната яма, където водата се утаява поне за един ден. Докато водите се движат през камерите, всички суспендирани частици постепенно потъват на дъното.

В същото време, септичната яма за дълбоко биологично третиране е гъсто населена с микроорганизми, сред които има анаеробни микроорганизми, които живеят в тази утайка и я превръщат в ил за период от 6 дни до 2 месеца.

И така избистрената отпадъчна вода се изпраща във филтърния кладенец, откъдето постепенно отива в почвата, благодарение на дренажната мрежа.

Водата си отива, но тинестата утайка остава. Тя също така от време на време трябва да се изважда от септичните ями.

Самото почистване на септичната яма от тинята може да се случи по следните начини.

Не е нужно да бъдат прочиствани самите тръби и комуникации  за септичната яма, ако те се използват правилно.

 Ако по една или друга причина се е образувало плътно запушване на септичната яма, канализационното оборудване отново ще помогне.

Какво е биологично почистване на септични ями?

Биологично почистване на септични ями е метод, чрез който в ямата се вкарват микроорганизми, които разграждат мазнини, белтъчини и други органични вещества.

Call Now Button