Съвременни методи за изхвърляне на течни битови отпадъци

За да изберете правилния, точния метод на почистване, трябва да вземете предвид следните фактори:

Ще разгледаме методи за почистване на помийни и септични ями и в кратко описание за всеки от тях ще бъдат дадени препоръки в съответствие с горните характеристики.

Вакуумен метод

Този метод на почистване е най-прост, най-евтин и най-често използван като метод.

Какъв е минусът тук? Това е дискомфортът по време на работа. По отношение на факторите може да се каже следното:

Естеството на отпадъците е изключително битово.

Обем – до 4-5 кубически метра.

Херметичността е пълна.

Какво е необходимо да имате за този метод?

Фекална помпа.

Помпа за утайки.

Методи за изхвърляне на течни битови отпадъци. Какво е важно да се знае: Няма да можете да се справите само с фекална помпа, тъй като тя не е в състояние да премахне напълно тинестите утайки.

Как протича работата по почистването на септичната яма?

1. Фекалната помпа трябва да бъде инсталирана в септичната яма с помощта на специални фиксиращи устройства.

2. Автоматичната помпа ще изпомпа всички замъсявания в специален корпус на канализационната машина.

3.  След това всичко се изплаква добре с вода.

Този метод на почистване на септичните ями се извършва изключително и само от специалисти със специално оборудване. Те също така се погрижат и за изхвърлянето на отпадъци.

Важно е да се знае: Този метод за почистване на отпадъчните води лишава септичната яма от способността да абсорбира влагата, което от своя страна увеличава броя на работата (до 4-5 годишно).

Какви са активните вещества, които се използват?

1/ Белина (калциев хидроксид и хипохлорит) – Това е сравнително евтин продукт, който активно се бори със замърсяването, но пък е вреден за околната среда и хората.

2/ Нитратни окислители – Най-скъпите вещества, които ефективно се отърват от неприятните миризми. В сравнение с други вещества, те се считат за безопасни, но също така е трудно да ги наречем абсолютно безвредни.

3/ Разтвор на формалдехид – Той се намира в ниската ценова категория, но има много вредно въздействие върху човешкото здраве, поради което много рядко се използва като средство в летните вили и подобните места.

4/ Амониева киселина – При липса на други битови химикали амониевата киселина се справя доста добре със задачата по почистването на септичната яма.

Въпреки очевидните предимства на този метод на дезинфекция, той несъмнено е опасен за човешкото здраве. Следователно, друг вид контрол на замърсяването набира популярност, който е описан по-долу.

Call Now Button