Обновено на: 26.06.2024

Функцията на канализационните шахти

Е да почистват канализацията от всички попаднали в нея отпадъци и да осигуряват отпушени канали и тръби.

Капаците на канализационните шахти трябва да са достъпни за отваряне, да са на нивото на повърхността, а тези в зелени площи малко над повърхността, при дъжд да бъде предотвратена възможността от попадане на пръст вътре в нея.

Вътрешните стени на ревизионната шахта трябва да бъдат добре подмазани, за да не се случи при запушване на канала през някоя цепнатинина да попадне фекална вода.

В шахтите могат да попаднат различни предмети с различна големина и консистенция, по тази причина те се почистват ръчно, техниката, с която се изпомпват септичните ями не е подходяща за тази цел.

Защо са ни отводнителни шахти?

Отводнителните шахти са ценен компонент на всяка канализация, защото помагат с оттичането на дъждовната и отпадъчната вода. Тези шахти за канализация помагат за по-доброто действие на канализационната система и също така помагат при проблеми със запушвания на шахти и проблеми в самата канализация.

В канализационната мрежа се намират голям брой ревизионни шахти

Когато е налице промяна на наклона или снадки на тръбите, в тези участъци се създават условия за запушване. Такива запушвания също могат да се образуват и в самите ревизионни шахти. Ако се случи това, те не могат да функционират по предназначение и е необходимо веднага да се извика специализирана фирма за отпушване на канали.

Как се използват ревизионните шахти при запушване

Ако в даден участък възникне запушване и е необходимо отпушване на канализация, тогава е необходимо да се направи проверка, чрез намиращите се в този участък ревизионни шахти.

В същото време при по-сериозно запушване на канала, е възможно да се запуши и самата шахта или септична яма. Тогава намесата на професионалисти по отпушване на канали е наложителна. Във всички случаи първото, което трябва да се направи, е да се почистят всички замърсявания, причинили запушването на шахтата.

Важно е ревизионните шахти трябва бъдат преглеждани за запушвания. Освен за оглед на тръбите на канализационната мрежа, ревизионните шахти трябва периодично да се проверяват за запушвания. Това осигурява възможност да се установи запушване, когато то е още в началото си, и така задачата за отпушването на ревизионната шахта ще бъде по-лесна. Аналогичен е процесът при почистването на септични ями.

Канализация и отпушване на шахти: как и кога да се обърнем към професионалистите?

Редовната поддръжка и почистване на шахти за канализация е ключова за правилното функциониране на цялата система. Отпушването на шахти се налага, когато водата започне да се оттича бавно или се появят неприятни миризми. В такива случаи е важно да се обърнем към професионалисти, които разполагат със специализирано оборудване и опит в отпушване на шахти и канализация.

Фирмите за почистване на шахти могат да извършат видеодиагностика на канализацията, за да идентифицират точната причина за запушването и да приложат най-ефективния метод за почистване.

Call Now Button