Отпушването на канали и сифони на мивката с машина може да се извърши по следния начин:

Подготовка за почистване на канали и сифона:

Отстранете всички предмети и материали от мивката и от работната повърхност около нея.

Поставете кърпи или кърпички около мивката, за да улавяте вода и вода, ако се разлие по време на процеса.

Изключване водата временно:

Затворете водните клапани под мивката, за да спрете достъпа на водата.

Премахване на сифона:

Под мивката ще намерите сифон – извита тръба, която задържа малки частици и предотвратява тяхното достигане до главния канал.

Използвайте плоскоглав ключ или отверка, за да отворите съединителните гайки на сифона. Пазете подходящ съд или кърпа под сифона, за да уловите водата, която може да се излие.

Почистване на сифона:

Извадете сифона и го измийте под течаща вода. Почистете отстраняемите части от него, за да премахнете котлен камък, мръсотия и други частици.

Използване на отпушваща машина:

Ако сифонът не е бил основната причина за заспиването на канала, може да бъде необходимо да използвате отпушваща машина (такава, която се нарича и „виброразпределителна машина“).

Намерете отвора на канала, който трябва да бъде отпушен. Този отвор може да бъде под сифона или в друга част на канала.

Поставете отпушващата машина в отвора на канала и я включете. Машината ще използва вибрации, за да разклати и отстрани натрупаната мръсотия и частици.

Промиване с вода:

След като използвате отпушващата машина, изплакнете канала обилно с гореща вода. Това ще помогне да се отстрани останалите мръсотии и да се уверите, че каналът е напълно прочистен.

Сглобяване на сифона:

След като каналът е отпушен и изплакнат, сглобете отново сифона, затегнете гайките и проверете за изтичания.

Проверка на проводимост:

Отворете водните клапани и пуснете вода през мивката, за да проверите дали водата стича свободно.

Ако този процес не реши проблема или ако не се чувствате уверени, че можете да го изпълните сами, винаги може да се обърнете към професионален ВИК техник.

Call Now Button