Кой трябва да плати за ремонт на канализация в жилищна сграда?

Външната граница на електрическите, топлинните, водоснабдителните и канализационните мрежи, информационните и телекомуникационните мрежи (включително мрежи за радиоразпръскване, кабелна телевизия, оптични мрежи, телефонни линии и други подобни мрежи), които са част от общата собственост, е външната граница на стената на жилищна сграда и границата на оперативната отговорност в присъствието на колективно (обща къща) измервателно устройство на съответния комунален ресурс.

Oсвен ако не е установено друго със споразумение между собствениците на помещенията с доставчика на комунални услуги или с организация за снабдяване с ресурси е свързването на колективното (общо къща) счетоводно устройство с подходящата инженерна мрежа, включена в жилищната сграда.

Ремонт на канализация в жилищна сграда. В този случай канализационната система е обща собственост на всички собственици и отговорността за нейното поддържане е на собствениците. Трябва да разберете дали този кладенец е включен в общия имот на къщата, аз вярвам, че е, и следователно Всички жители трябва да платят за тази работа.

Какво е важно да знаете за ремонта на канализацията

Ако искате сами да замените тръбите, трябва да знаете някои много важни правила:

За тръбопровода: така че примесите да не се задържат в тръбопровода, той трябва да е под наклон. За да направите това, трябва предварително да знаете точното местоположение на канализационните източници, водопроводните уреди, битовите уреди, а също така да определите височината на всички източници поотделно;

Необходимо е да се осигури пълна плътност – за това всички елементи са плътно свързани, не се огъват или деформират. Между другото, не експериментирайте често с монтажа / демонтажа на канализационната система. Няма да се отрази положително по никакъв начин;

Най-добре е да скриете всички компоненти на системата от очите.

Ако говорим за етапите на ремонт на канализационната система в жилищна среда, тогава всичко започва, разбира се, с изготвяне на диаграма на тръбопровода и подготвителна работа.

Ако трябва да смените щранга в жилищна сграда, тогава определено трябва да предупредите съседите отгоре и отдолу.

И така, работата започва с демонтиране на стария щранг. За това се използва фреза за тръби или мелница.

Към отпушване на канали

Call Now Button